*We only supply our products to TCM practitioners.
Please click here to register with us before ordering online
ONLINE PRODUCT CATALOGUE
Item Code
Item Description  ( Pill formula 5:1)    
5BDS
败毒散,  BAI DU SAN
5BHW
保和丸,BAO HE WAN
5BYHW
补阳还五丸,BU YANG HUAN WU WAN
5BZW
八珍丸,BA ZHEN WAN
5BZYQW
补中益气丸BU ZHONG YI QI WAN
5CHSGW
柴胡疏肝丸,CHAI HU SHU GAN WAN,
5CXCTW
川芎茶调丸,CHUAN XIONG CHA TIAO
5CXLJZW
陈夏六君子丸,CHEN XIA LIU JUN ZI WAN
5DBYW
大补阴丸,DA BU YIN WAN   
5DHJSW
独活寄生丸,DU HUO JI SHENG WAN
5DZXYW
丹栀逍遥丸,DAN ZHI XIAO YAO WAN
5ECW
二陈汤(丸),ER CHEN TANG
5FFTSW
防风通圣丸,FANG FENG TONG SHENG WAN
5GMDZW
甘麦大枣丸,GAN MAI DA ZAO TANG
5GPW
归脾丸,GUI PI WAN
5GZFLW
桂枝茯苓丸,GUI ZHI FU LING WAN
5GZTW
桂枝汤(丸),GUI ZHI TANG WAN   
5HLJDW
黄连解毒丸,HUANG LIAN JIE DU TANG
5HLXLD
活络效灵丹,HUO LUO XIAO LING DAN
5HXZQW
藿香正气丸,HUO XIANG ZHENG QI WAN
5HZYHT
海藻玉壶汤,HAI ZAO YU HU TANG
5JFBDS
荆防败毒散,JING FANG BAI DU SAN
5JSGJW
金锁固精丸(汤),JIN SUO GU JING WAN       
5LDXGW
龙胆泻肝丸,LONG DAN XIE GAN WAN
5LGZGW
苓桂术甘丸,LING GUI ZHU GAN TANG
5LWDHW
六味地黄丸,LIU WEI DI HUANG WAN
5PWW
平胃散,PING WEI SAN
5QJDHW
杞菊地黄丸,QI JU DI HUANG WAN
5QWS
清胃散,QING WEI SAN
5RCW
润肠丸,RUN CHANG WAN
5SJWP
桑菊丸,SANG JU WAN
5SLBZW
参苓白术丸,SHEN LING BAI ZHU WAN
5SMWP
生脉丸,SHENG MAI WAN
5SNW
四逆散,SI NI SAN
5STZYW
身痛逐瘀丸,SHEN TONG ZHU YU WAN       
5SXS
失笑散, SHI XIAO SAN
5SZJQ
苏子降气汤, SU ZI JIANG QI TANG
5SZRT
酸枣仁汤,SUAN ZAO REN TANG
5THCQT
桃核承气汤,TAO HE CHENG QI TANG
5THSWW
桃红四物丸,TAO HONG SI WU WAN,
5TWBXP
天王补心丸,TIAN WANG BU XIN WAN,
5TXYF
痛泻要方,TONG XIE YAO FANG
5WDW
温胆丸,WEN DAN WAN
5WJW
温经丸,WEN JING WAN
5WLW
五苓丸,WU LING WAN
5WPS
五皮散,WU PI SAN
5WWXDY
五味消毒丸,WU WEI XIAO DU WAN
5XCHW
小柴胡丸,XIAO CHAI HU WAN
5XHLD
小活络丹,XIAO HUO LUO DAN
5XFW
消风丸,XIAO FENG SAN
5XFZYW
血府逐瘀丸,XUE FU ZHU YU WAN
5XSLJZW
香砂六君子丸,XIANG SHA LIU JUN ZI WAN
5XYSP
逍遥丸,XIAO YAO WAN
5YGJ
一贯煎,YI GUAN JIAN (3g X 20Sachet)  
5YGW
右归丸,YOU GUI WAN
5YPFW
玉屏风丸,YU PING FE0NG SAN
5YQSP
银翘丸,YIN QIAO WAN
5ZGW
左归丸,ZUO GUI WAN
5ZJW
左金丸,ZUO JIN WAN
5ZBDHW
知柏地黄丸,ZHI BAI DI HUANG WAN
5ZSW
止嗽丸,ZHI SOU WAN
5ZWT
真武汤(丸),ZHEN WU TANG WAN((3g×20Sachets/Box)
   
   
   
   
   
   
   
   
Tel: 604-304-7889 Fax: 604-323-7913